Pregled glavne knjige

UPUTA: Dohvat poduloška vrši se odabirom općinskog suda, z.k. odjela i glavne knjige, te unosom broja čestice ili broja zemljišnoknjižnog uloška .
Podbroj čestice odvaja se znakom "/" (npr. 123/3).

Klikom unutar polja odaberite stavku iz liste. Unosom početnih znakova naziva broj stavki se smanjuje.
Klikom unutar polja odaberite stavku iz liste. Unosom početnih znakova naziva broj stavki se smanjuje.